Vytesnenie negatívnych emócií, pomocou usmernených energetických tokov pri riadenej meditácii.

Rozobratie a riešenie zdanlivo nevyriešiteľných problémov.

Navrátenie radostí, pohody a šťastia do života.

Termíny : tel 0910 444 450 Kékeši Róbert. 

Program : 

- Krátke 15 min. cvičenie na uvoľnenie svalového napätia fyzického tela, kôli lepšiemu toku energií

- Vstup do jaskyne, pred vstupom prečistenie energetických dráh úprava negatívnych energetických tokov

- Meditácia v jaskyni začína spočiatku riadenou ,,meditkou,, ktorá pozvoľne skĺzne do samostatnej v tme.

 

Poznámka :Prilby a svietidlá su k dispozicii. V jaskyni je 7st. C. a 90 % vlhkosť. Je potrebné si doniesť podložku na sedenie a teplé oblečenie. Strach s tmy prekonáme spoločne.