1. Fyzické a psychické vyrovnanie človeka, rozprúdenie energií.

2. Odstránenie energetických blokov, pre nerušený prietok energií.

3. Prekódovanie zlých vzorcov, podľa archetypov - pravzorcov a naštartovanie samoliečenia tela, konkrétnych častí tela a orgánov.

4. Priame zvyšovanie prietoku energií počas energetických cvičení.