Čo rieši bioenergetika :

 

1. Zásahy negatívnych energií v bioenergetickom tele človeka.

     a.- vedomé zásahy ( neprajnosť, závisť, šikana,  nenávisť, manipulácia atď)

     b.- nevedomé zásahy ( hádky, rodinné konflikty, tragické udalosti, úmrtia atď)

2. Vytváranie obranných mechanizmov v biopoli človeka, v priamej pôsobnosti na fyzické telo.

3. Energetická úprava bytových a nebytových objektov, priestorov.

     a.- odstránenie negatívnych energií vytvorených pri kritických udalostiach (rozchod, rozvod, sťahovanie, úmrtie atď.)

     b.- zladenie energetických tokov s energiami osôb ktoré sa v nich zdržujú

     c.- doladenie energetických tokov na konkrétny účel (liečenie, láska, biznis, rodinná pohoda, učenie atď.)