Access vás pozýva tam, kde si uvedomíte seba ako nekonečnú bytosť, ktorou skutočne ste. Vstúpite do sféry, kde vytvárate život za hranicami vášho chápania. Ako nekončená (neohraničená) bytosť fungujete ako nekonečné vnímanie, poznanie, bytie a prijímanie. Pre nekonečnú bytosť je všetko a v každom čase možné a máte stále na výber.

Limitovaná bytosť má tendenciu fungovať na základe myšlienok, pocitov a emócií, ktoré ju riadia. Access Consciousness® vás odblokuje od polarity vašich myšlienok, vyslobodí vás z väzenia ohraničených, podmienených myšlienok, pocitov a emócií. Keď žijeme v ohraničenom bytí, naša možnosť voľby je podstatne obmedzená.

Polarita nám zabraňuje, aby sme veci videli také, aké v skutočnosti sú, preto nie sme schopní zmeniť to, čo by sme zmeniť chceli. Drží nás, aby sme žili v traume a dráme, v úzkosti a nástrahách tejto reality. Náš sklon k polarite je jednou z najsilnejších závislostí.

Jednou z najlepších možností ako sa zbaviť tejto závislosti, je konať na základe vôle. Vôľa je tam, kde je každý uhol pohľadu zaujímavý. Vôľa nás nechá uvedomiť si všetky oblasti v živote, kde sa buď s niečím vyrovnáme alebo s tým súhlasíme alebo sa bránime a reagujeme na akékoľvek stanoviská, myšlienky, pocity, emócie, presvedčenia, názory, závery alebo úvahy.

Ak si budeme pripomínať, že všetko, čo si myslíme, čo cítime, v čo veríme, čo posudzujeme alebo o čom sme rozhodli, je len zaujímavý uhol pohľadu, tým sa začneme oslobodzovať.

„Vedomie je schopnosť byť prítomný v každom momente života bez toho, aby sme hodnotili seba alebo iných. Je to schopnosť všetko prijímať, nič neodmietať a splniť si všetko, čo si želáte – je to lepšie ako to, čo aktuálne máte a viac ako si dokážete predstaviť. Čo keby ste sa sami o seba ochotne postarali a rozmaznávali sa? Čo keby ste otvorili dvere takému bytiu, o ktorom ste rozhodli, že nie je možné? Čo potrebujete k tomu, aby ste si uvedomili, že ste dôležitou súčasťou tohto života?“

Myšlienkami, pocitmi a emóciami polarizujeme jedinečnosť, vytvárame izolovanosť a odstrihávame sa od toho, aby sme mohli prijímať. Prijímanie je jedna z našich najlepších schopností a súčasne tá, ktorej sa najviac bránime.

Keď si necháte plynúť Bars-y, začína sa rozháňanie elektrického náboja polarity, ktorý je nahromadený vo vašom mozgu. Je to ako keby sme aktivovali počítačový vírus vedomia, ktorý začne odhaľovať, kedy bežíte na autopilota namiesto toho, aby ste si veci uvedomovali; namiesto prijímania odmietate.

Bars, to je 32 bodov na hlave, v ktorých sú uskladnené všetky vaše myšlienky, nápady, nádeje, úvahy, emócie a postoje, ktoré boli pre vás v rozličných etapách života dôležité. Keď spustíte proces Bars, je to ako keby ste na počítači stlačili klávesu „delete“ (vymazať).

Bars-y sú v zásade pevným diskom vašej počítačovej banky. Je to doslovne sklad, kde ste si všetko ukladali počas všetkých svojich životov. A čo urobia bars-y? tieto dáta vymažú, aby už vo vašej zložke viac neboli a nemohli sa automaticky objaviť.

Počas plynutia bars-ov sa spomaľujú mozgové vlny, čo umožňuje, aby ste zachytili vzory svojho správania, ktoré už od detstva, alebo z iných životov plynú s vami. Začínate byť v súčasnom živote prítomnejší a vaša minulosť sa nepremieta do vašej budúcnosti ako predtým. Ak necháte svoje bars-y plynúť, doslovne meníte pravdepodobnosť budúcich možností.