Je to liečebná metóda rehabilitácie, ktorú aplikujeme v rámci uvoľnenia mäkkých tkanív kože, podkožia, fascií a svalov. Mäkké techniky sa robia všade, kde je porušená ich posunlivosť a zvýšené napätie. Mechanickým tlakom dosiahneme ich prekrvenie a relaxáciu. Mäkké techniky sa využívajú aj v rámci rekonvalescencie na jazvy u pooperačných stavov. Urýchľuje hojenie a zabraňuje prirasteniu k okolitému tkanivu.

Mäkké techniky sa dajú aplikovať na všetky stuhnuté partie tela, najčastejšie sú to:

  • krčná chrbtica a medzilopatková oblasť
  • kĺby, horné a dolné končatiny
  • stuhnuté svaly, najčastejšie šijové svaly
  • skrátené lopatkové svaly
  • svaly chrbta
  • pooperačné jazvy
  • miesta, kde dochádza k zvýšenému napätiu vplyvom stresu alebo traumy

Keďže mäkké techniky nevyžadujú žiadny masážny prostriedok - sú teda odlišné od klasickej masáže ale zároveň sú veľmi účinné. Aplikované Mäkké techniky prvýkrát môžu byť nepríjemné - ale to je všetko kompenzované pocitom úľavy po ich ukončení.

Mäkké techniky ovplyvňujú tkanivá tela pričom dochádza k uvoľneniu napätia medzi jednotlivými vrstvami a tým sa zlepšia ich elastické vlastnosti. Tieto mäkké techniky sa vykonávajú ručne a vykonáva ich odborník fyzioterapeut.

Fyzioterapeut vykonáva túto metódu svojimi rukami s cieľom relaxácie a prekrvenia danej problémovej oblasti.

Účinok mäkkých technik je badateľný hneď po procedúre a prejaví sa tepelným efektom a pocitom uvoľnenia.

Mäkké techniky sú vhodné pri problémoch s krížami, častých problémoch sedacieho svalu, pre pacientov v akútnom stave, ale aj pre športovcov v rámci aktívnej rekonvalescencie. Sú vhodné pre každého, kto pociťuje bolesť, svalové napätie a stres.