1. Fyzické telo. Skladá sa s kostí, šliach, svalov, telesných tekutín, kože a iných častí. Sú to všetko hmotné tkanivá, ktoré môžme vidieť a sa ich dotknúť. Toto telo je obal, ktorý vytvorila potrava.

2. Plazmatické telo. Má špecifickú štruktúru : čakry, energetické kanály. Tvoria hlavný zdroj sily. Má vajcovitý tvar, a vyžaruje do priestoru v závislosti na svojej sile. Nazýva sa aj pránické, vyživuje ho dýchanie. Dá sa fotografovať Kirlianovou metódou.

3. Holografické telo. Je základom štruktúry fyzického tela a zároveň riadi  aj plazmatické - pránické telo.  Naše myšlienky vyvolávajú v holografickom tele silný rozruch podľa emócii, a holografické telo pritom mení štrukturu a konfiguráciu. Nazýva sa aj myšlienkové telo a tiež sa dá fotografovať Kirlianovou metódou.

4. Telo vedomia. Je základom tvorby chromozónov, ktoré je zberným miestom rôznych informácii. Fyzické, plazmatické a holografické telo sú prepojené a do pohybu ich dostáva, hlbšie vnímanie minulých skúseností, ktoré obsahujú nevyčerpatelné množstvo materálu, z ktorého prevzaly naše myšlienky a predstavy svoju substanciu.

5. Telo duše. Nemenný základ nachádzajúci sa na nepostihnutelnej úrovni. Z nej sa tvorí vedomie, vybudované chromozony, ktoré vytvárajú šablonu pre vznik fyzického tela. Výsledkom je živá mysliaca bytosť.