Cena za prvú terapiu je podľa vášho uváženia a spokojnosti, minimalne 10.- .

Dalšie terapie 50.-  cca hodina.