Cena za prvú terapiu je podľa vášho uváženia a spokojnosti, minimalne 10.-.

Dalšie terapie 50.-  cca hodina.