Zásahy negatívnych energií v bioenergetickom tele človeka.

    Vytváranie obranných mechanizmov v biopoli človeka, v priamej pôsobnosti na fyzické telo.

     50.- 

 Energetická úprava bytových a nebytových objektov, priestorov.

     100.- 

 Fyzické a psychické vyrovnanie človeka, rozprúdenie energií.

 Odstránenie energetických blokov, pre nerušený prietok energií.

 Prekódovanie zlých vzorcov, podľa archetypov - pravzorcov a naštartovanie samoliečenia tela, konkrétnych častí tela a orgánov.

      50.- 

 Priame zvyšovanie prietoku energií počas energetických cvičení. 

      50.- 

Alebo dohodou čas práce 45min.

       50.-