,,Je nutné pochopiť čo je človek, čo je život, čo je zdravie, ich prepojenie v rovnováhe, a ako ich narúša a ničí nesúlad tela a duše.,,

Leonardo da Vinci

Tel: +421 910 444 450

Mail : bomagnus9@gmail.com