,,Je nutné pochopiť čo je človek, čo je život, čo je zdravie, ich prepojenie v rovnováhe, a ako ich narúša a ničí nesúlad tela a duše.,,

Leonardo da Vinci