Úprava a zmena preddefinovaných vzorcov ovplyvnujúcich budúcnosť.