Vytesnenie negatívnych emócií, pomocou usmernených energetických tokov pri riadenej meditácii.

Rozobratie a riešenie zdanlivo nevyriešiteľných problémov.

Navrátenie radostí, pohody a šťastia do života.